Tidigare läger

Här nedanför hittar du bilder samt kort information från tidigare hantverksläger. Klicka för att få fram fler bilder från respektive läger.

Sommaren 2023 återkom hantverkslägret till Eketorps fornborg på södra Öland. Fornborgen är utgrävd och återuppbyggd med både folkvandringstida och medeltida utseende.  På lägret deltog totalt 70 personer varav 21 var barn i blandade åldrar. Det var en mycket blåsig vecka där flera tält blåste sönder.  Eketorp hade byggt upp ett litet kök till oss med uppbyggd eldplats, tak och arbetsbord i en av de gamla husgrunderna.  Vi hade många fina verkstäder under lägret. Under träverkstadens två stora skärmtak fanns täljhästar och trampsvarvar och möjlighet att arbeta med olika typer av trähantverk. Några dagar var det även repslageri. Under taken samlades många lägerdeltagare och slöjdade fram stort och smått: skålar, skedar, pilar, slevar, krympburkar och t o m ett instrument.  I textilverkstaden ägnade man sig åt växtfärgning, vävning, bandtillverkning, spånad av både lin och ull, samt en hel del sömnad.  Vi fick möjlighet att använda Eketorps uppbyggda gårdssmedja inne i ett av husen för järnsmide. Många av lägrets deltagare arbetade i smedjan någon gång under veckan. En liten tenngjutningsverkstad sattes upp utanför smedjan.  I Malins och Mias keramikverkstad formades olika historiska keramikmodeller. De provade också flera olika leror, bl.a. från Vitlycke och en lokal lera från en plats i närheten av Eketorp samt en som deltagare hade med sig. Det genomfördes ingen bränning av produkterna på grund av det torra och blåsiga vädret. Vi hade också två silversmeder med oss i lägret. Det provades bläckkokning av galläppelbläck och skars gåspennor, och t.o.m. fiskskinnsgarvning.

Vi gästade Vitlycke bronsåldersgård i Tanumshede igen, efter att ha haft lägeruppehåll under två pandemiår. Lägret hade ungefär 40 deltagare. Vi hade många olika hantverk igång under lägret: korgflätning, växtfärgning, svarvning, keramik, silversmide, språngning, träsnideri, bågmakeri, smide, spelhåla, spånad, brickvävning, bränning av keramik och säkert något mer. Barnen på lägret fick prova att gjuta tenn med hjälp av Vitlyckes museipedagoger. Vi hade förstås också vår traditionella mjödprovning, ost- och vinkväll och bankettkväll.

Årets läger var i Tanumshede, på Vitlycke bronsåldersgård. Vi hade många olika hantverk igång under lägret: växtfärgning, svarvning, silversmide, skinngarvning, träsnideri, bågmakeri, smide, spelhåla, spånad, brickvävning och säkert något mer. Barnen på lägret fick prova att gjuta tenn med hjälp av Vitlyckes museipedagoger, och genom personalens omsorg genomfördes även bronsgjutning. Vi hade förstås också vår traditionella mjödprovning, ost- och vinkväll och bankettkväll.

Lägret 2017 på Gunnes gård arrangerades utan ekonomiskt bidrag från föreningen. Det var ett litet men mysigt och familjärt läger. Lägret hade ca 45 deltagare. Träverkstaden och textilverkstaden var de två största verkstäderna som tillsammans med köket sysselsatte en stor del av lägrets deltagare. Förutom de verkstäderna fanns det till exempel även smide. Under lägret gjordes ett broderiprojekt där alla deltagare broderade på ett motiv med en kvinna som spann.

Under 2016 var föreningen åter på Vikingatiders område. Vi kunde använda flera av de fina uppbyggda husen. Lägerveckan avslutades med att vi deltog i det stora Fröja ting som Vikingatider årligen arrangerar.

Under 2015 gästade föreningen Hantverkslägret Gunnes gård i Sollentuna. Fint samarbete med med gården och med vänföreningen Gunnes felag. Som vanligt hade vi igång fler fina verkstäder. Vi använde gårdens smedja, vi växtfärgade, nålband och spann och träverkstaden var full gång.

Detta år provade vi ett rent keramik-fokus på lägret. Vid Stora Pene utanför Växjö ägnade sig ett 20-tal vuxna och ett antal barn åt vikingatida keramik under Frida Lönnbergs ledning. Vi ägnade oss också åt växtfärgning och mindre experiment, som att koka lut och göra fnöske. Vi provade med en fast köksstab som lagade alla luncher.