Hantverk och verkstäder

Hantverkslägret bygger på att deltagarna har med sig såväl kunskaper om historiska hantverk som en egen verkstad med de verktyg och den utrustning som behövs för att kunna utöva hantverket.

Verkstädernas ambition får gärna vara att prova något nytt, experimentera för att återskapa något fynd och gärna basera sitt arbete på källor. Föreningen uppmuntrar till att dokumentera sitt hantverk i bild och text. Se sidan Inspiration.

Vår intention är att gruppera hantverkare/verkstäder tillsammans så att man kan arbeta och lära sig bredvid varandra, lära ut och hjälpas åt. Vi vill ha en generös atmosfär där man bidrar efter sin förmåga och sin kunskap.

Hantverkare får gärna organisera kurser eller lärtillfällen för andra deltagare (med möjlighet att ta betalt för materialet) för att lära ut sitt hantverk. Det är naturligtvis frivilligt att göra det.

Kan du inget hantverk? Du kan ta kontakt med någon av de erfarna hantverkarna för att bli lärling. Det är frivilligt att ta emot lärlingar. Det kan finnas extra verktyg, material och annan utrustning du kan låna, men vi kan inte lova något. 

Det är tillåtet att tillverka och sälja historiskt hantverk till besökare, även sådant som du har tillverkat i förväg. Tänk dock på att det inte är en marknad. Vinsten ni gör på eventuell försäljning av det ni har tillverkat på egen hand går till den enskilde.

Flera verkstäder behöver eld. Det ska finnas kol och ved nog för verkstädernas behov.

Vilka verkstäder kommer vi ha under lägret?

Än så länge vet vi att följande kommer finnas:

  • Trähantverk
  • Järnsmide
  • Textila hantverk
  • Färg och text
  • Silversmide