Praktiska frågor

Tid och plats

Årets läger med Föreningen Hantverkslägret kommer att hållas på Eketorps fornborg på södra Öland.

Ankomst och uppbyggnad av lägre sker den 14 juli. Hoppackning och hemresa kvällen 20 juli, och uppackning i förrådet den 21 juli, för de som kan.

Lägret kommer att vara öppet för besökare under vecka 29, mellan 15-20 juli.

Boende

Vi bor i tidstypiska tält – ryttartält, A-ramstält, paviljonger eller liknande som du har med dig själv. Inne i tältet får du ha det som du vill, men om det inte ser tidsenligt ut, så får du stänga det åtminstone under besökstiderna. Vill du bara delta dagtid så går det bra.

Ett extra/gemensamt tält kommer att finnas för den som behöver sovplats. Ta kontakt med huvudarrangören om sådant behov finnes.

Det finns också möjlighet att sova inne i några av de historiska husen. Då måste personliga ting packas samman under öppettiderna på ett snyggt sätt eftersom besökare får röra sig fritt på hela området. 

Vi får slå ner spik och gräva för stolpar i marken för de tält som slås upp i fårhagen eller utanför murarna, om det går att återställa efteråt.

Det kommer finnas en begränsad tillgång till elluttag vid museet i borgen. Vi får dela på dessa och ta med varsin powerbank.

Säkerhet

Vid varje botält ska finnas minst en brandhink, helst i trä eller annat snyggt material, men det är tillåtet med plast om man inte kan få tag på något annat. Tälten ska ställas upp med några meters mellanrum av brandskyddsskäl. Vid verkstäder som använder eld, ska brandhink finnas. Om någon gör en egen eldstad ska brandhink finnas nära.

Alla ska vara varsamma med eld. Vi får göra eldgropar. Vid brandrisk kan det bli krav på upphöjda härdar. Vid stark blåst eller stark torka kommer eldar att begränsas.

Alla ska hjälpas åt att ta ansvar för härdar, lyktor, eldar och ljus.

Tänk på hur du förvarar värdesaker. Besökare tar sig ibland stora friheter…

Barn på lägret

Barn är välkomna, men föräldrarna har ansvar och uppsikt över dem. Vi förstår att det är svårt att delta heltid i en verkstad om man har små barn, men om båda föräldrarna deltar på lägret förväntas åtminstone en av dem delta i en verkstad. Om barnen är större, hoppas vi att båda föräldrarna kan delta i verkstäderna. Även lägerdeltagare med barn kommer att tilldelas arbetspass.

Deltagare under 18 som kommer med sina föräldrar får mycket gärna delta i verkstäder och ha arbetspass. Från 15-årsåldern kan det vara lämpligt att man har sysslor åtminstone på deltid under lägret.

Om deltagare under 18 år vill komma utan föräldrar måste någon annan myndig ta ansvaret för dem.

Hygien

Vatten kommer finnas inne i borgen vid köket. Vid entrén till museiområdet finns dusch, vattentoalett och bastu som vi får använda. Duscha och basta helst utanför öppettiderna. I anslutning till själva borgen finns ett torrdass. (Det är ca 300 meter mellan entrén och borgen).

Det kommer finnas tillgång till soptunna. Men ta hand om egen pant!

Klädsel och dräkt

Föreningens verksamhet omfattar huvudsakligen Europa under perioden 600-1400 e.Kr. Dräkt bör därför anpassas efter tidsperioden. Varje lägerdeltagare ska ha med sig sin egen dräkt som bör vara någorlunda tidsenlig. Inga sömmar kommer att granskas – man gör så gott man kan.Tänk på att vädret kan skifta och att det är många dagar. Vi rekommenderar oömma klädesplagg/förkläde om man deltar i en smutsig verkstad och för lägerarbetspassen.

Utgångspunkten är att vi går klädda heltid i historisk dräkt, även när området inte är öppet för besökare.

Diskreta moderna skor är tillåtet liksom glasögon om man måste ha det.

Utrustning

Deltagarna, även de som tar del av lägrets gemensamma mat, ska ha med sig egna matutensilier: skål (ofta serveras soppor och grytor), ev tallrik, mugg, sked, kniv. De bör vara i trä eller keramik eller något annat material och stil som är tidsenligt (eller åtminstone stämningsfullt).

Verkstäderna och dess utrustning ska så långt som möjligt ha ett historiskt utseende.

Utgå inte från att du kan använda föreningens utrustning för privat bruk. Vid behov, ta kontakt med arrangören.