Kontakt

Välkommen att ta kontakt med oss! Här nedanför finner du kontaktuppgifter till alla i styrelsen. Du får också gärna besöka oss på facebook eller på instagram.


Ordförande
Patrik Karlsson, 070-35 84 790, patrik@vargklo.se

Kassör
Anna Askbåge, 0761-61 71 44, annah81@gmail.com

Sekreterare
Martin Lundin, 070-39 55 616, nm.lundin@telia.com

Ledamot och Medlemsregisteransvarig
Alva Damberg, 0722-50 34 34, alva.damberg@gmail.com

Ledamot
Lena Elfving Nixon, 0705-74 39 15, lenaelfving@gmail.com