Kontakt

Ordförande
Patrik Karlsson, 070-3584790, patrik@vargklo.se

Kassör
Anna Askbåge, 0761-617144, annah81@gmail.com

Sekreterare
Martin Lundin, 070-3955616, nm.lundin@telia.com

Ledamot och Medlemsregisteransvarig
Alva Damberg, 0722-503434, alva.damberg@gmail.com

Ledamot
Lena Elfving Nixon

Ledamot
Anna Hedrén