Kallelse till Årsmöte 
print Wed 20. Feb 13 20:36


Lördagen den 9 mars 2013

Vi träffas även den här gången i Stora Huset på Sagolika Höö (ca en och en halv mil norr om Älmhult). Vill du redan nu betala medlemsavgiften för 2013 går det utmärkt att göra detta genom att sätta in 150 kr på bankgiro 5511-8954, alternativt betalar du på mötet. Även du som inte var medlem 2012 är varmt välkommen till mötet, dock utan rösträtt.

Vill du som medlem anordna någon föreningsverksamhet under året? Kom med dina förslag under årsmötet så fyller vi på verksamhetsplanen. Vill du lämna in en (eller flera) motioner ska dessa lämnas skriftligt till någon i styrelsen senast tre dagar före årsmötet.

Dagordningen hittar du på baksidan av kallelsen.

Vägbeskrivning från Älmhult till Höö:

 • Kör Växjövägen norrut från Älmhult knappt 9 km till Diö.
 • Sväng vänster in på Odlingsvägen vid skylt Höö Naturreservat, ca 300 m
 • Sväng vänster in på Höövägen, du passerar på denna väg två korsningar, håll höger i båda. Totalt ca 2,4 km.
 • När du kört över bron, följer du vägen till en parkeringsplats med ett dass (för besökare i naturreservatet). Kör försiktigt uppför backen. Sväng höger i korsningen och fortsätt uppåt. Parkera bilen vid ladugården. Det stora gula huset högst upp är ert mål.
Ha gott om tid, det är mycket små vägar på slutet.

Plan för dagen

 • 11.30 Vi äter gemensam lunch i Stora Huset.
 • Ca kl 13 startar årsmötet
 • 15.00 Fika
 • Årsmötet fortsätter och följs av föreningsmöte
 • 18.00 Vi som är kvar kan äta kvällsmat och fortsätta föreningsmötet.
Föreningen bjuder på mat. Anmälan till mötet till ordf Lena (lenaelfving@gmail.com alt 0705-743915) om ni vill äta.
Medlemmar får bidrag till resekostnaderna med 10 kr/mil och bil, samåk gärna. Utbetalning sker på mötet.

Övernattningsmöjlighet finns för en ännu okänd kostnad, begränsat antal platser. Om ni vill sova över, anmäler ni er till Karin Ringblom, 0703-23 89 98 eller karin@horberg.org.

Varmt välkomna!
Styrelsen, genom Lena Elfving Nixon, ordf, lenaelfving@gmail.com

I styrelsen ingår även
Marianne Bengtsson, sekr, marianneoanders@bredband.net
Mats Lönnberg, kassör, matslonnberg@telia.com
Ann-Kristin Lönnberg, vice kassör, annkristinlonnberg@gmail.com

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av två justeringsmän (tillika rösträknare)
 7. Godkännande av dagordning
 8. Godkännande av eventuella tilläggspropositioner
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse 2012
 10. Kassa och revisionsberättelse 2012
 11. Fråga om avgående styrelsens ansvarsfrihet
 12. Behandling av motioner och propositioner
 13. Fastställande av medlemsavgift 2014
 14. Fastställande av budget 2013
 15. Fastställande av verksamhetsplan 2013
 16. Val av ordförande, kassör, vice kassör och sekreterare
 17. Val av revisor
 18. Val av valberedning
 19. Övriga val
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande