Bli medlem 
print Wed 7. Mar 18 19:17

Vill du bli medlem hos föreningen Hantverkslägret?


Medlemsavgiften för 2018 är 218 kr för vuxna. Vi har bara enskilda medlemmar, inte föreningar. Barn betalar inte medlemsavgift.


Medlemsavgiften kan sättas in på föreningens bankgiro 5511-8954. Skicka gärna även fullständig information (Namn, adress, telefonnummer, mailadress, mm) till föreningens sekreterare Petra Lundin via mail p_lundquist@telia.com efter din betalning.