Kontakt 
print Thu 6. Dec 18 21:09


Ordförande
Patrik Karlsson, 070-3584790, patrik@vargklo.se

Kassör
Anna Askbåge, +4530-770909, annah81@gmail.com

Sekreterare
Petra Lundin, 070-3345114, p_lundquist@telia.com

Övriga styrelseledamöter: Malin Olestål Martina, 0703-331861, malinolestal@hotmail.com och Peter Öhrn, 0702-977767, peter.ohrn@falkenberg.se