Kontakt 
print Wed 7. Mar 18 19:20


Ordförande
Åsa Hansson, 073-2052629, ravingphoenix@hotmail.com

Kassör
Jörgen Damberg, 073-0746689, jorgen.damberg@gmail.com

Sekreterare
Petra Lundin, 070-3345114, p_lundquist@telia.com


Övriga styrelseledamöter: Malin Olestål Martina, 0703-331861, malinolestal@hotmail.com och Patrik Karlsson, 070-3584790, patrik@vargklo.se


Bli medlem i Hantverkslagrets mailinglista